2011 m. vasario 20 d., sekmadienis

Piliečių valdžia

Žiūrėkite video "Ko bijo valdžia"
 
Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia:

Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

Suverenitetas – tai kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma, kiekvienos valstybės piliečių teisė savo nuožiūra nustatyti socialinę ekonominę sistemą ir valdymo formą.

Konstitucija taip pat skelbia:
„Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

1992 m. mes priėmėm Lietuvos Respublikos Konstituciją, mes prabalsavome už mūsų aukščiausią teisinę padėtį šioje valstybėj. Mes visi šiandien esame VIENINTELIU valdžios šaltiniu valstybėje. Ne partijai ar partijoms, bet mums visiems – Tautai - priklauso suverenitetas valstybėje.

Bet kodėl valdžia taip priešinasi mūsų – Tautos -  dalyvavimui valstybės valdyme?
Ko ji bijo? Valdžia atsitveria nuo Tautos policijos automobilių, raitininkų ir specialiųjų pajėgų užkarda. Ji Tautą, kaip gyvulius, panaudodama įvairius aptvarus, suvaro ten, kur valdžiai patogiau. Negi valdžia nesupranta, kad valstybės valdžios ar savivaldos organai turi pasekminę valdžios formą? Vieninteliu pirminiu valdžios šaltiniu esame mes - TAUTA. Vieninteliai, galintys tiesiogiai vykdyti aukščiausią suverenią galią, esame tik mes su jumis – piliečiai. Valdžia visais laikais jautėsi labai komfortabiliai, galėdama už mūsų nugarų tvarkyti ir naudotis mūsų visų gėrybėmis. Ji bijo, kad tik tai mes, padorūs piliečiai, neperimtume šio proceso į savo rankas, nes tokiu atveju, valdžia privalėtų iš tikrųjų tarnauti piliečiams. Savaime suprantama, kad pareigūnai nelakstė ir nelakstys po Lietuvą ir nepadės mums išplėtoti savo aukščiausios teisinės padėties įgyvendinimą.

Ar žinote bent vienas kokį nors valstybės pareigūną ar tarnautoją, kuris tiksliai žinotų, ko konkrečiai reikia kiekvienam piliečiui? Mes tokio valstybės pareigūno ar tarnautojo nežinome. Tai a priori neįmanoma. Jeigu pilietis nepradeda realizuoti savo teisinės padėtis valstybėje, jei neišreiškia, kokiomis gėrybėmis jis norėtų naudotis šiais ir kitais metais, jeigu pilietis nedalyvauja įgyvendinant šios savo aukščiausios teisinės padėties, teisinių normų ir užtikrinant gyvenimo kokybę, atitinkamai, tai iš kur pareigūnams ir valdininkams žinoti, ko nori pilietis.
Joks pareigūnas valstybėje negali priversti mūsų pradėti realizuoti mums priklausančių aukščiausių teisių valstybėje. Mums šiandien gali tik patarti: gerbiami piliečiai, jums priskirtas suverenitetas, pradėkite įgyvendinti savo aukščiausią teisinę padėtį: duokite užduotis valdininkams, teikite nurodymus, leiskite įsakus, kad jie – pareigūnai ir valdininkai - tą jūsų gyvenimo kokybę įgyvendintų.
Atkreipkite dėmesį, mums priklauso suverenitetas, o mes sėdime ir laukiame, kas gi užtikrins mums mūsų gyvenimo kokybę ir gerovę.
Jeigu mes nedalyvaujame procese, tai nėra ko stebėtis, kad geresnę gyvenimo kokybę turi tie pareigūnai, valdininkai ar tarnautojai, kurie šiuo metu dirba vienose ar kitose valstybės tarnybos pareigose ar kitais būdais yra valstybės tarnyboje.
Kviečiame visiems jungtis ir kartu kurti tokią Lietuvą, kurioje doriems žmonėms būtų gera gyventi, kad gerovė ir gyvenimo kokybė būtų užtikrinta kiekvienam doram piliečiui.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą